Skog og Varde

Skog og Varde er Helge Haakenstads eget forlag.

Litt om «Skog og Varde, Helge Haakenstad»:

Organisasjonsnr: 991 967 060
Navn/foretaksnavn: SKOG OG VARDE, Helge Haakenstad. Registrert: 11.12. 2007.
Virksomhet: Forfattervirksomhet. Formidling av kunnskap knyttet til skog, natur, friluftsliv og kulturhistorie.
Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak. Personlig næringsdrivende.
Innehaver: Helge Haakenstad, Gjerdesmutten 5, 0957 Oslo.
Næringskode: Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur. 92.310.
Forretningsadresse: Gjerdesmutten 5, 0957 Oslo, Norge.
E-postadresse: hehaaken@online.no
Telefonnummer. 21380309.
Mobiltelefon: 91545611.

Dette kan du kjøpe hos «Skog og Varde, Helge Haakenstad.»:

«Hardangervidda -Til Lågens kilder.» SKOG OG VARDE, Helge Haakenstad. 2010. ISBN 978-82-998267-0-9. Pris kr. 385,-.
«Vandringer i Nordmarka.» Imprintforlaget 2003. ISBN 82-7981-027-7. Pris kr. 338,-.
«Vandringer i Maridalen.» Årbok fra Maridalens Venner 1998. Pris. kr. 150,-.
«Vandringer i Nordmarka.» Årbok fra Maridalens Venner 1999. Pris kr. 150,-.
«Maridalsfolk.» Årbok fra Maridalens Venner 2001. Pris kr. 150,-.
«Markafolk.» Årbok fra Maridalens Venner 2009. Pris kr. 150,-.