«Vårvind og elvesang». Dikt og vers fra skog og fjell

Utgitt: 2018
Pris: 300,- kr. pr. stk.
Halv porto i tillegg.

Bestill bok (lenken åpnes i nytt vindu)

Om boka

I denne boken har jeg samlet dikt og vers om skog og fjell som jeg har skrevet i løpet av de siste 20 årene. Versene har ligget i skuffen lenge, men jeg har nå, på mine eldre dager, hentet dette materialet fram igjen, og jeg håper at noen av diktene vil berike og glede noen mennesker. I løpet av livet har jeg vandret mye i skogene omkring hovedstaden og også i vår vakre fjellnatur, både i sør og nord. De fleste av vandringene har vært alene, men mange turer har også vært sammen med familie og gode venner. Denne nære kontakten med naturen har gitt meg mye, den har gitt meg mange gleder og styrke til å mestre hverdagens mange utfordringer.

Jeg har prøvd å uttrykke min naturglede og kjærlighet til skog og fjell i disse diktene og versene. Noen dikt beskriver også folk som jeg møtte på min vei i livet. Å uttrykke sin naturopplevelse og naturglede i verseform er ikke så lett, hver og én opplever skog og fjell på sin måte, men de tilbakemeldinger jeg har fått på de diktene som er publisert i mine tidligere bøker, gjør at jeg velger å utgi diktene..

Den første halvdelen av boken, «Fjellvindens sang», omhandler dikt og vers fra fjell og vidde, i den siste halvdelen, «Under storgranas vinger», har jeg samlet dikt og vers fra skogen og Maridalen.

Jeg fant ingen diktbøker som beskrev den naturopplevelsen, naturgleden og naturforståelsen som jeg søkte.. Mitt ønske med denne boken er bare å berøre og berike noens hjerter, og kanskje kan jeg bidra til at noen flere vil stå vakt om vår unike natur, da.. vil jeg være fornøyd..